Ana Sayfa Ska Sorulan Sorular Hakkmzda letiim Sipari Takip deme Bilgileri Bize Ulan
iek Ad / Kodu           
 
HIZLI SEM >>   Doum Gn   Sevgililer in   Yeni bebek   Al Kutlama iekleri   Yeni - Terfi   Hasta iekleri
edf40wrjww2MEMBERSGOLD:SAYFAVALUE

NTERNETTE GVENLK

Internetin hzla yaygnlamas ve gelimesi evlerde, okullarda, kamu kurulularnda, finansal ilemlerde, ksaca hayatn her alannda radikal deiiklikleri de beraberinde getirmitir. Internet kullanmnn artmasyla beraber bata finansal kurumlar olmak zere birok kurulu ticari ilemlerini Internet'e tamaya balamtr. Bylece bilgilerin herkese ak bir a zerinde dolamasnn yaratt hakl tedirginlik gndeme gelmi, bu konu youn bir ekilde tartlmaya balanmtr.

Internet'te gvenlik konusu iki temel balk altnda incelenebilir:

1. Yazlm ve a altyapsndan dolay meydana gelebilecek sorunlar Bu kapsamda Internet'e balandnz servis salayclarn ve kiisel bilgilerinizi verdiiniz kurumlarn bu bilgileri sakladklar ortamlar ve i gvenlikleri ile bilgisayarlarn Internet'e bal olduklar srede maruz kaldklar riskler ve nlemler yer alr. ISS'ler, finansal kurumlar, bankalar ve hizmet verebilmek iin duyarl bilgiler toplamas gereken siteler (elektronik ticaret siteleri, salk danmanl hizmeti veren siteler vb.) mterilerinden aldklar kiisel bilgilerin gvenliini salamak iin gereken altyapy oluturmakla ykmldrler. Bu tr kurulular irket ii gvenlik prosedrleri, yetki ve sorumluluk snflar ve ulam izinleri, detayl loglama gibi geleneksel tedbirlerin yan sra, kendi i alarn Internet yolu ile gelecek tehlikelere kar korumak iin firewall zmleri, virus gateway zmleri gibi teknolojik nlemler de almaktadrlar. Bunlara ilave olarak gvenilir kurumlar, veri tabanlarnda tutulan bilgilerden nemlilerini ifrelenmi olarak tutmakta, bu bilgileri ifrelenmi olarak irket iindeki ilemlerde kullanmaktadr.

2. Internet zerinde veri ak srasnda, bilgilerin eitli teknik aklar deerlendirilerek kt amal kullanm iin ele geirilme tehlikesi Genel bir Internet kullancsnn verebilecei bilgilerin arasnda kendi gvenlii ve mahremiyeti asndan sakncal olabilecek kredi kart bilgileri, kullanc isimleri ifreler, adres ve telefon numaralar bulunmaktadr. Bu bilgiler genellikle, elektronik ticaret veya finansal ilemler (rnein bireysel bankaclk) srasnda Internete alr, ve ele geirilme olaslklar belirir. Elektronik ticaret ve finansal ilemlerin yrtld siteler Internet'ten bilgi alveriini ifreleyerek gerekletirdikleri iin genel olarak gvenlidirler. ifrelenmi bilgi Internet zerinde iletilirken ele geirilse bile, ifrenin krlmas ok byk bir yatrm ve olduka uzun bir zaman dilimi gerektirdiinden gvenli olduu kabul edilebilir ifreleme amacyla yaygn olarak SSL (Secure Socket Layer) gvenlik standard kullanlmaktadr. Ayrca gvenliin salanmas amacyla yaygn olmamakla birlikte SET (Secure Electronic Transaction) protokol ad verilen ve gvenlii bir kat daha arttran bir sistem de kullanlmaktadr.

Internet kullanmnda sisteminizin gvenliini artrmak iin aadaki ipular yardmc olacaktr:

En nemli nokta dikkatli olmaktr. Tanmadnz kiilerden e-mail veya chat gibi gvensiz yollarla dosyalar almaynz.
Gvenilir ve tannr siteler haricindeki sitelerden dosyalar indirmeyiniz ve bu tr dosyalar bilgisayarnzda altrmaynz.
Bilmediiniz ve gvenliinden emin olmadnz sitelere kiisel bilgilerinizi kesinlikle vermeyiniz.
Internet zerindeki gvenlik ile ilgili konu ve bilgileri yakndan takip ediniz. letim sisteminizi ve programlarnz korumak iin yeni teknolojileri kullannz.
 
 

 

edf40wrjww2MEMBERSGOLD:SAYFAVALUE